Neler yeni

Metin2 Açık Artırma Sistemi [QUEST+SQL],[MYSQL Destekli]

23 May 2022
61
3
8
32
Değerlendirme - 0%
0   0   0
Dosyaları indirmek istemeyen arkadaşlar için konu içerisinde
Kod:

şeklinde paylaşacağım.
  • Editlenecek yerler;
  • acil.sql & acik_teklif.sql dosyalarını Notepad++ ile açın ve " serverip " yazan yerlere kendi server ip'nizi yazın.
  • Daha sonra bu dosyaları Player içine aktarın.
  • Questinizi ekleyip ./qc çektikten sonra açık artırma sistemini başarılı bir şekilde serverınıza yüklemiş olacaksınız.
[/LIST]
[CODE title="acik.sql :"]Navicat MySQL Data Transfer


Source Server : M2-Almire
Source Server Version : 50077
Source Host : serverip:3306
Source Database : player


Target Server Type : MYSQL
Target Server Version : 50077
File Encoding : 65001


Date: 2014-02-05 00:39:56
*/


SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- ----------------------------
-- Table structure for `acik`
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `acik`;
CREATE TABLE `acik` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`item_id` int(11) default NULL,
`owner_id` int(11) default NULL,
`istenen` int(11) default NULL,
`sure` int(11) default NULL,
`item_vnum` int(11) default NULL,
`tas1` int(11) default NULL,
`tas2` int(11) default NULL,
`tas3` int(11) default NULL,
`efsun1` int(11) default NULL,
`efsun1deger` int(11) default NULL,
`efsun2` int(11) default NULL,
`efsun2deger` int(11) default NULL,
`efsun3` int(11) default NULL,
`efsun3deger` int(11) default NULL,
`efsun4` int(11) default NULL,
`efsun4deger` int(11) default NULL,
`efsun5` int(11) default NULL,
`efsun5deger` int(11) default NULL,
`baslik` text character set latin1 collate latin1_general_ci,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=latin1;


-- ----------------------------
-- Records of acik
-- ----------------------------
INSERT INTO `acik` VALUES ('35', '17680080', '321399560', '1111', null, '19', '28432', '0', '0', '12', '8', '18', '15', '13', '8', '21', '15', '0', '0', 'Kýlýç');
INSERT INTO `acik` VALUES ('36', '17680195', '321399559', '1', null, '11820', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'sss');acik_teklif.sql:

Navicat MySQL Data Transfer


Source Server : M2-Almire
Source Server Version : 50077
Source Host : serverip:3306
Source Database : player


Target Server Type : MYSQL
Target Server Version : 50077
File Encoding : 65001


Date: 2014-02-05 00:39:48
*/


SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- ----------------------------
-- Table structure for `acik_teklif`
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `acik_teklif`;
CREATE TABLE `acik_teklif` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`teklif_id` int(11) NOT NULL,
`teklif_veren` text character set latin1 collate latin1_general_ci NOT NULL,
`teklif` int(11) NOT NULL,
`teklif_durum` int(11) NOT NULL default '0',
`owner_id` int(11) NOT NULL,
`baslik` text character set latin1 collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1;


-- ----------------------------
-- Records of acik_teklif
-- ----------------------------acik.lua ::

quest acik_arttirma begin


state start begin
when 20087.chat."Açık Arttırma Sistemi Bilgi" begin
say_title("Merhaba "..pc.get_name()..":")
say("Açık arttırma sistemi sayesinde oyuncular[ENTER]sattıkları itemleri aralarında değerini[ENTER]biçip satabilir.")
say("Tek yapman gereken itemini üzerime sürüklemek.")
end
when login begin
acik_arttirm****f_sil()
end

when login begin
local bakiyorum = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik_teklif WHERE teklif_veren = \"'..pc.get_name()..'\" and teklif_durum > \"0\"')
if(table.getn(bakiyorum) >= 1) then
chat("Açık arttırmada tekliflerinizden biri sonuçlanmış.")
chat("Sonucu öğrenmek için "..mob_name(20087).." NPC'sine gidin.")
return
end
end
when 20087.chat."Açık Arttırma Sistemi" begin
say_title("Merhaba "..pc.get_name().." :")
say("Açık arttırmaya hoş geldin ne yapmak istiyorsun?")
say("")
local menu = select("İtemlerime Bak ", "İtem Ara ", "Tekliflerim ","Kapat ")
if menu == 4 then
return
elseif menu == 1 then
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = acik_arttirma.item_cek()
say("İtemler Sıralandı ")
say("")
table.insert(baslik,"Vazgeç ")
local sirala = select_table(baslik)
if(table.getn(baslik) == sirala) then
return;
end
pc.setqf("vnum",item_vnum[sirala])
pc.setqf("tas1",tas1[sirala])
pc.setqf("tas2",tas2[sirala])
pc.setqf("tas3",tas3[sirala])
pc.setqf("efsun1",efsun1[sirala])
pc.setqf("efsun2",efsun2[sirala])
pc.setqf("efsun3",efsun3[sirala])
pc.setqf("efsun4",efsun4[sirala])
pc.setqf("efsun5",efsun5[sirala])
pc.setqf("item_id",item_id[sirala])
pc.setqf("acik_id",id[sirala])
say_title(baslik[sirala].." özellikleri: ")
say_item_vnum(pc.getqf("vnum"))
local tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun2,efsun3,efsun4,efsun5 = acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas1")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas2")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun1")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun2")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun4")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun5"))
say_reward("Efsunlar :")
say("1.Efsun: "..efsun1.." "..efsun1deger[sirala].." ")
say("2.Efsun: "..efsun2.." "..efsun2deger[sirala].." ")
say("3.Efsun: "..efsun3.." "..efsun3deger[sirala].." ")
say("4.Efsun: "..efsun4.." "..efsun4deger[sirala].." ")
say("5.Efsun: "..efsun5.." "..efsun5deger[sirala].." ")
wait()
say("")
say("")
say_reward("Taşlar :")
say("1.Taş: "..tas1)
say("2.Taş: "..tas2)
say("3.Taş: "..tas3)
say("")
local secim = select("İtemi Geri Al ", "Tekliflere Göz At ", "Vazgeç ")
if secim == 3 then
acik_arttirm****f_sil()
return
elseif secim == 1 then
say(""..item_name(pc.getqf("vnum")).." itemini nesne marketten[ENTER]geri alabilirsin.")
local window = "MALL"
local bul_beni = mysql_query10('SELECT * FROM player.player WHERE name = \"'..pc.get_name()..'\"')
local ben = bul_beni.id[1]
local mall_check = mysql_query10('SELECT pos FROM player.item WHERE owner_id = \"'..ben..'\" and window = \"'..window..'\" ORDER BY id DESC LIMIT 1')
local pos
if(table.getn(mall_check) == 0) then
pos = 0
else
pos = mall_check.pos[1]+1
end
mysql_query10('INSERT INTO player.item (owner_id,window,pos,count,vnum,socket0,socket1,socket2,attrtype0,attrvalue0,attrtype1,attrvalue1,attrtype2,attrvalue2,attrtype3,attrvalue3,attrtype4,attrvalue4) VALUES (\"'..pc.get_account_id()..'\",\"'..window..'\",\"'..pos..'\",\"1\",\"'..pc.getqf("vnum")..'\",\"'..pc.getqf("tas1")..'\",\"'..pc.getqf("tas2")..'\",\"'..pc.getqf("tas3")..'\",\"'..pc.getqf("efsun1")..'\",\"'..efsun1deger[sirala]..'\",\"'..pc.getqf("efsun2")..'\",\"'..efsun2deger[sirala]..'\",\"'..pc.getqf("efsun3")..'\",\"'..efsun3deger[sirala]..'\",\"'..pc.getqf("efsun4")..'\",\"'..efsun4deger[sirala]..'\",\"'..pc.getqf("efsun5")..'\",\"'..efsun5deger[sirala]..'\")')
mysql_query10('DELETE FROM player.acik WHERE item_id = \"'..pc.getqf("item_id")..'\"')
acik_arttirm****f_sil()
elseif secim == 2 then
say_title("Açık Arttırma: ")
local teklif,teklif_veren,teklif_id,owner_id = acik_arttirma.teklif_cek(pc.getqf("acik_id"))
say("Teklifler Sıralandı ")
say("")
say_reward("NOT: Teklif veren oyuncular sıralanmıştır.")
table.insert(teklif_veren,"Vazgeç ")
local sirala = select_table(teklif_veren)
if(table.getn(teklif_veren) == sirala) then
return;
end
say_title("Teklif Bilgileri :")
say("")
say("Teklifi Veren Oyuncu : "..teklif_veren[sirala])
say("Teklifi : "..teklif[sirala])
pc.setqf("teklif",teklif[sirala])
say("")
say("")
local karar = select("Teklifi Kabul Et ", "Teklifi Red Et ")
if karar == 2 then
say("Teklif reddedilmiştir.")
acik_arttirm****f_sil()
mysql_query10('UPDATE player.acik_teklif SET teklif_durum = \"1\" WHERE teklif_veren = \"'..teklif_veren[sirala]..'\" and teklif_id = \"'..teklif_id[sirala]..'\"')
else
say("Teklif kabul edildi.")
say(teklif[sirala].." yang kazandınız.")
pc.change_gold(pc.getqf("teklif"))
local window = 'MALL'
local teklif_idd = mysql_query10('SELECT * FROM player.player WHERE name = \"'..teklif_veren[sirala]..'\"')
local teklif_veren_id = teklif_idd.account_id[1]
local mall_check = mysql_query10('SELECT pos FROM player.item WHERE owner_id = \"'..teklif_veren_id..'\" and window = \"'..window..'\" ORDER BY id DESC LIMIT 1')
local pos
if(table.getn(mall_check) == 0) then
pos = 0
else
pos = mall_check.pos[1]+1
end
local benim_id = pc.get_account_id()
local item_bul = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik WHERE id = \"'..teklif_id[sirala]..'\" and owner_id = \"'..benim_id..'\"')
mysql_query10('INSERT INTO player.item (owner_id,window,pos,count,vnum,socket0,socket1,socket2,attrtype0,attrvalue0,attrtype1,attrvalue1,attrtype2,attrvalue2,attrtype3,attrvalue3,attrtype4,attrvalue4) VALUES (\"'..teklif_veren_id..'\",\"'..window..'\",\"'..pos..'\",\"1\",\"'..item_bul.item_vnum[1]..'\",\"'..item_bul.tas1[1]..'\",\"'..item_bul.tas2[1]..'\",\"'..item_bul.tas3[1]..'\",\"'..item_bul.efsun1[1]..'\",\"'..item_bul.efsun1deger[1]..'\",\"'..item_bul.efsun2[1]..'\",\"'..item_bul.efsun2deger[1]..'\",\"'..item_bul.efsun3[1]..'\",\"'..item_bul.efsun3deger[1]..'\",\"'..item_bul.efsun4[1]..'\",\"'..item_bul.efsun4deger[1]..'\",\"'..item_bul.efsun5[1]..'\",\"'..item_bul.efsun5deger[1]..'\")')
mysql_query10('DELETE FROM player.acik WHERE item_id = \"'..item_bul.item_id[1]..'\"')
mysql_query10('DELETE FROM player.acik_teklif WHERE teklif_id = \"'..teklif_id[sirala]..'\"')
mysql_query10('UPDATE player.acik_teklif SET teklif_durum = \"2\" WHERE teklif_veren = \"'..teklif_veren[sirala]..'\" and teklif_id = \"'..teklif_id[sirala]..'\"')
say("İtem "..teklif_veren[sirala].." oyuncusuna gönderildi.")
acik_arttirm****f_sil()
end
end
elseif menu == 2 then
say_title("Açık Arttırma Sistemi: ")
say("")
say("Neye göre item aramak istiyorsunuz?")
say("")
local ara = select("Kod İle ", "Oyuncu İsmi İle ", "Rastgele ","Kapat ")
if ara == 4 then
return
elseif ara == 1 then
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
say("Aramak istediğin itemin kodunu yaz.")
say("")
local kod = tonumber(input())
if kod == "" or kod == nil or kod == 0 then
say("Boş bırakamazsın!")
else
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = acik_arttirma.item_ara_kod(kod)
say("İtemler Sıralandı ")
say("")
table.insert(baslik,"Vazgeç ")
local sirala = select_table(baslik)
if(table.getn(baslik) == sirala) then
return;
end
pc.setqf("vnum",item_vnum[sirala])
pc.setqf("tas1",tas1[sirala])
pc.setqf("tas2",tas2[sirala])
pc.setqf("tas3",tas3[sirala])
pc.setqf("efsun1",efsun1[sirala])
pc.setqf("efsun2",efsun2[sirala])
pc.setqf("efsun3",efsun3[sirala])
pc.setqf("efsun4",efsun4[sirala])
pc.setqf("efsun5",efsun5[sirala])
pc.setqf("item_id",item_id[sirala])
pc.setqf("acik_id",id[sirala])
pc.setqf("owner_id",owner_id[sirala])
say_title(baslik[sirala].." özellikleri: ")
say_item_vnum(pc.getqf("vnum"))
local tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun2,efsun3,efsun4,efsun5 = acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas1")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas2")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun1")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun2")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun4")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun5"))
say_reward("Efsunlar :")
say("1.Efsun: "..efsun1.." "..efsun1deger[sirala].." ")
say("2.Efsun: "..efsun2.." "..efsun2deger[sirala].." ")
say("3.Efsun: "..efsun3.." "..efsun3deger[sirala].." ")
say("4.Efsun: "..efsun4.." "..efsun4deger[sirala].." ")
say("5.Efsun: "..efsun5.." "..efsun5deger[sirala].." ")
wait()
say("")
say("")
say_reward("Taşlar :")
say("1.Taş: "..tas1)
say("2.Taş: "..tas2)
say("3.Taş: "..tas3)
say("")
say("İtem için istenen minimum fiyat : ")
say_reward(istenen[sirala].." Yang ")
local karar = select("Teklif Ver ", "Vazgeç ")
if karar == 2 then
say("Demek bu itemi beğenmedin.")
say("")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
local bak_bakayim = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik_teklif WHERE teklif_veren = \"'..pc.get_name()..'\" and teklif_id = \"'..pc.getqf("acik_id")..'\"')
if(table.getn(bak_bakayim) >= 1) then
say("Bu iteme daha önce teklifte bulunmuşsunuz.")
return
end
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
say("Bu item için ne kadar teklif vermek[ENTER]istiyorsun?")
local teklif = tonumber(input())
if teklif == 0 or teklif == "0" or teklif == nil then
say("HATA!")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
if pc.get_gold() < teklif then
say("Yeteri kadar paran yok.")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
pc.setqf("istenen",istenen[sirala])
local istenen = pc.getqf("istenen")
if teklif <= istenen then
say("İstenen fiyattan düşük bir fiyat[ENTER]veya eşit bir değer ")
say("girdiniz. İstenen değerden daha yüksek bir[ENTER]teklifte bulunmalısınız.")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
mysql_query10('INSERT INTO player.acik_teklif (teklif_id,teklif_veren,teklif,teklif_durum,owner_id,baslik) VALUES (\"'..pc.getqf("acik_id")..'\",\"'..pc.get_name()..'\",\"'..teklif..'\",\"0\",\"'..pc.getqf("owner_id")..'\",\"'..baslik[sirala]..'\")')
say(item_name(pc.getqf("vnum")).." itemine "..teklif.." yang verdiniz. ")
pc.change_gold(-teklif)
acik_arttirm****f_sil()
end
end
end
end
end
elseif ara == 2 then
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
say("Aramak istediğin kişinin adını yaz.")
say_reward("Aradığın oyuncunun rastgele [ENTER]5 itemi sıralanır.")
say("")
local kod = input()
if kod == "" or kod == nil or kod == 0 or kod == pc.get_name() then
say("Boş bırakamazsın!")
else
local ara_kocum = mysql_query10('SELECT * FROM player.player WHERE name = \"'..kod..'\"')
if(table.getn(ara_kocum) == 0) then
say("Aradığınız oyuncu bulunamadı.")
return
end
local id_ne = ara_kocum.account_id[1]
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = acik_arttirma.item_ara_isim(id_ne)
say("İtemler Sıralandı ")
say("")
table.insert(baslik,"Vazgeç ")
local sirala = select_table(baslik)
if(table.getn(baslik) == sirala) then
return;
end
pc.setqf("vnum",item_vnum[sirala])
pc.setqf("tas1",tas1[sirala])
pc.setqf("tas2",tas2[sirala])
pc.setqf("tas3",tas3[sirala])
pc.setqf("efsun1",efsun1[sirala])
pc.setqf("efsun2",efsun2[sirala])
pc.setqf("efsun3",efsun3[sirala])
pc.setqf("efsun4",efsun4[sirala])
pc.setqf("efsun5",efsun5[sirala])
pc.setqf("item_id",item_id[sirala])
pc.setqf("acik_id",id[sirala])
pc.setqf("owner_id",owner_id[sirala])
say_title(baslik[sirala].." özellikleri: ")
say_item_vnum(pc.getqf("vnum"))
local tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun2,efsun3,efsun4,efsun5 = acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas1")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas2")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun1")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun2")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun4")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun5"))
say_reward("Efsunlar :")
say("1.Efsun: "..efsun1.." "..efsun1deger[sirala].." ")
say("2.Efsun: "..efsun2.." "..efsun2deger[sirala].." ")
say("3.Efsun: "..efsun3.." "..efsun3deger[sirala].." ")
say("4.Efsun: "..efsun4.." "..efsun4deger[sirala].." ")
say("5.Efsun: "..efsun5.." "..efsun5deger[sirala].." ")
wait()
say("")
say("")
say_reward("Taşlar :")
say("1.Taş: "..tas1)
say("2.Taş: "..tas2)
say("3.Taş: "..tas3)
say("")
say("İtem için istenen minimum fiyat : ")
say_reward(istenen[sirala].." Yang ")
local karar = select("Teklif Ver ", "Vazgeç ")
if karar == 2 then
say("Demek bu itemi beğenmedin.")
say("")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
local bak_bakayim = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik_teklif WHERE teklif_veren = \"'..pc.get_name()..'\" and teklif_id = \"'..pc.getqf("acik_id")..'\"')
if(table.getn(bak_bakayim) >= 1) then
say("Bu iteme daha önce teklifte bulunmuşsunuz.")
return
end
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
say("Bu item için ne kadar teklif vermek[ENTER]istiyorsun?")
local teklif = tonumber(input())
if teklif == 0 or teklif == "0" or teklif == nil then
say("HATA!")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
if pc.get_gold() < teklif then
say("Yeteri kadar paran yok.")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
pc.setqf("istenen",istenen[sirala])
local istenen = pc.getqf("istenen")
if teklif <= istenen then
say("İstenen fiyattan düşük bir fiyat[ENTER]veya eşit bir değer ")
say("girdiniz. İstenen değerden daha yüksek bir[ENTER]teklifte bulunmalısınız.")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
mysql_query10('INSERT INTO player.acik_teklif (teklif_id,teklif_veren,teklif,teklif_durum,owner_id,baslik) VALUES (\"'..pc.getqf("acik_id")..'\",\"'..pc.get_name()..'\",\"'..teklif..'\",\"0\",\"'..pc.getqf("owner_id")..'\",\"'..baslik[sirala]..'\")')
say(item_name(pc.getqf("vnum")).." itemine "..teklif.." yang verdiniz. ")
pc.change_gold(-teklif)
acik_arttirm****f_sil()
end
end
end
end
end
elseif ara == 3 then
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
say("Demek şansını denemek istiyorsun.")
say("Rastgele 5 item sıralanıyor.")
wait()
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = acik_arttirma.item_ara_rast()
say("İtemler Sıralandı ")
say("")
table.insert(baslik,"Vazgeç ")
local sirala = select_table(baslik)
if(table.getn(baslik) == sirala) then
return;
end
pc.setqf("vnum",item_vnum[sirala])
pc.setqf("tas1",tas1[sirala])
pc.setqf("tas2",tas2[sirala])
pc.setqf("tas3",tas3[sirala])
pc.setqf("efsun1",efsun1[sirala])
pc.setqf("efsun2",efsun2[sirala])
pc.setqf("efsun3",efsun3[sirala])
pc.setqf("efsun4",efsun4[sirala])
pc.setqf("efsun5",efsun5[sirala])
pc.setqf("item_id",item_id[sirala])
pc.setqf("acik_id",id[sirala])
pc.setqf("owner_id",owner_id[sirala])
say_title(baslik[sirala].." özellikleri: ")
say_item_vnum(pc.getqf("vnum"))
local tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun2,efsun3,efsun4,efsun5 = acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas1")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas2")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun1")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun2")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun4")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun5"))
say_reward("Efsunlar :")
say("1.Efsun: "..efsun1.." "..efsun1deger[sirala].." ")
say("2.Efsun: "..efsun2.." "..efsun2deger[sirala].." ")
say("3.Efsun: "..efsun3.." "..efsun3deger[sirala].." ")
say("4.Efsun: "..efsun4.." "..efsun4deger[sirala].." ")
say("5.Efsun: "..efsun5.." "..efsun5deger[sirala].." ")
wait()
say("")
say("")
say_reward("Taşlar :")
say("1.Taş: "..tas1)
say("2.Taş: "..tas2)
say("3.Taş: "..tas3)
say("")
say("İtem için istenen minimum fiyat : ")
say_reward(istenen[sirala].." Yang ")
local karar = select("Teklif Ver ", "Vazgeç ")
if karar == 2 then
say("Demek bu itemi beğenmedin.")
say("")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
local bak_bakayim = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik_teklif WHERE teklif_veren = \"'..pc.get_name()..'\" and teklif_id = \"'..pc.getqf("acik_id")..'\"')
if(table.getn(bak_bakayim) >= 1) then
say("Bu iteme daha önce teklifte bulunmuşsunuz.")
return
end
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
say("Bu item için ne kadar teklif vermek[ENTER]istiyorsun?")
local teklif = tonumber(input())
if teklif == 0 or teklif == "0" or teklif == nil then
say("HATA!")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
if pc.get_gold() < teklif then
say("Yeteri kadar paran yok.")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
pc.setqf("istenen",istenen[sirala])
local istenen = pc.getqf("istenen")
if teklif <= istenen then
say("İstenen fiyattan düşük bir fiyat[ENTER]veya eşit bir değer ")
say("girdiniz. İstenen değerden daha yüksek bir[ENTER]teklifte bulunmalısınız.")
acik_arttirm****f_sil()
return
else
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
mysql_query10('INSERT INTO player.acik_teklif (teklif_id,teklif_veren,teklif,teklif_durum,owner_id,baslik) VALUES (\"'..pc.getqf("acik_id")..'\",\"'..pc.get_name()..'\",\"'..teklif..'\",\"0\",\"'..pc.getqf("owner_id")..'\",\"'..baslik[sirala]..'\")')
say(item_name(pc.getqf("vnum")).." itemine "..teklif.." yang verdiniz. ")
pc.change_gold(-teklif)
acik_arttirm****f_sil()
end
end
end
end
end
elseif menu == 3 then
say_title("Açık Arttırma: ")
local teklif,teklif_veren,teklif_id,owner_id,baslik,teklif_durum = acik_arttirma.tekliflerim()
say("Teklifler Sıralandı ")
say("")
say_reward("NOT: Rastgele 5 tanesi sıralandı.")
table.insert(baslik,"Vazgeç ")
local sirala = select_table(baslik)
if(table.getn(baslik) == sirala) then
return;
end
pc.setqf("teklif_id",teklif_id[sirala])
pc.setqf("teklif_durum",teklif_durum[sirala])
local durum = pc.getqf("teklif_durum")
local bakalim = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik WHERE id = \"'..pc.getqf("teklif_id")..'\"')
pc.setqf("vnum",bakalim.item_vnum[1])
pc.setqf("tas1",bakalim.tas1[1])
pc.setqf("tas2",bakalim.tas2[1])
pc.setqf("tas3",bakalim.tas3[1])
pc.setqf("efsun1",bakalim.efsun1[1])
pc.setqf("efsun2",bakalim.efsun2[1])
pc.setqf("efsun3",bakalim.efsun3[1])
pc.setqf("efsun4",bakalim.efsun4[1])
pc.setqf("efsun5",bakalim.efsun5[1])
pc.setqf("item_id",bakalim.item_id[1])
pc.setqf("acik_id",bakalim.id[1])
pc.setqf("owner_id",bakalim.owner_id[1])
say_title(baslik[sirala].." özellikleri: ")
say_item_vnum(pc.getqf("vnum"))
local tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun2,efsun3,efsun4,efsun5 = acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas1")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas2")),acik_arttirma.tas(pc.getqf("tas3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun1")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun2")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun3")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun4")),acik_arttirma.efsun(pc.getqf("efsun5"))
say("Teklifiniz : "..teklif[sirala])
if durum == 0 then
say("Teklif Durumu : Cevap Yok ")
elseif durum == 1 then
say("Teklif Durumu : Red Edilmiş ")
end
say_reward("Efsunlar :")
say("1.Efsun: "..efsun1.." "..bakalim.efsun1deger[1].." ")
say("2.Efsun: "..efsun2.." "..bakalim.efsun2deger[1].." ")
say("3.Efsun: "..efsun3.." "..bakalim.efsun3deger[1].." ")
say("4.Efsun: "..efsun4.." "..bakalim.efsun4deger[1].." ")
say("5.Efsun: "..efsun5.." "..bakalim.efsun5deger[1].." ")
wait()
say("")
say("")
say_reward("Taşlar :")
say("1.Taş: "..tas1)
say("2.Taş: "..tas2)
say("3.Taş: "..tas3)
say("")
local napak = select("Teklifi Sil ", "Vazgeç ")
if napak == 2 then
acik_arttirm****f_sil()
return
elseif napak == 1 then
mysql_query10('DELETE FROM player.acik_teklif WHERE teklif_veren = \"'..pc.get_name()..'\" and teklif_id = \"'..pc.getqf("acik_id")..'\"')
say("Teklifiniz silindi. ")
acik_arttirm****f_sil()
end
end
end
when 20087.take begin
local id = item.get_id()
local vnum = item.get_vnum()
local item_isim = item.get_name()
local isim = pc.get_name()
say_title("Merhaba "..isim)
local bul = mysql_query('SELECT * FROM player.item WHERE id = \"'..id..'\"')
if(table.getn(bul) == 0) then
say("Görünüşe göre itemi daha yeni almışsın.")
say("Veri tabanına bilgilerin işlenmesini bekle.")
say("Daha sonra tekrar dene.")
say_reward("Bu işlem tahmini 3-5 dakika sürmektedir.")
return -1
end
say_item_vnum(vnum)
say_reward("Taşlar:")
say("1. Taş: "..acik_arttirma.tas(bul.socket0[1]))
say("2. Taş: "..acik_arttirma.tas(bul.socket1[1]))
say("3. Taş: "..acik_arttirma.tas(bul.socket2[1]))
wait()
say_reward("Efsunlar :")
say("1. Efsun : "..acik_arttirma.efsun(bul.attrtype0[1])..""..bul.attrvalue0[1].." " )
say("2. Efsun : "..acik_arttirma.efsun(bul.attrtype1[1])..""..bul.attrvalue1[1].." ")
say("3. Efsun : "..acik_arttirma.efsun(bul.attrtype2[1])..""..bul.attrvalue2[1].." ")
say("4. Efsun : "..acik_arttirma.efsun(bul.attrtype3[1])..""..bul.attrvalue3[1].." ")
say("5. Efsun : "..acik_arttirma.efsun(bul.attrtype4[1])..""..bul.attrvalue4[1].." ")
say("")
say(item_isim.." açık arttırmaya koymak istiyor musun?")
local karar = select(locale.yes, locale.no)
if karar == 2 then
say("Açık arttırma sayesinde gayet iyi[ENTER]para kazanabilirdin.")
say("Ama yine de sen bilirsin.")
elseif karar == 1 then
local arastir = mysql_query('SELECT * FROM player.acik WHERE item_id = \"'..id..'\"')
if(table.getn(arastir) == 1) then
say("Bu itemi daha önce koymuşsunuz.")
say("Her itemi en fazla bir kere koyabilirsin.")
return
end
say_title("Açık Arttırma:")
say("")
say(" Pazar başlığın ne olsun ?")
say_reward("Oyuncular item aradığında bu başlık[ENTER]arama sonuçlarında gözükecektir.")
say("")
local baslik = input()
if baslik == "" or baslik == nil then
say("Boş bırakamazsın!")
return
else
say_title("Açık Arttırma:")
say("İtem için en az ne kadar para istiyorsunuz?")
local para = tonumber(input())
if para == "0" or para == 0 or para == nil then
say("Boş bırakamazsınız.")
elseif para > 2000000000 then
say("Maksimum 2T koyabilirsin.")
else
say(item_isim.." açık arttırmaya "..para.." yang karşılığı konuldu.")
mysql_query10('INSERT INTO player.acik (item_id,owner_id,istenen,item_vnum,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,baslik) VALUES (\"'..id..'\",\"'..pc.get_account_id()..'\",\"'..para..'\",\"'..vnum..'\",\"'..bul.socket0[1]..'\",\"'..bul.socket1[1]..'\",\"'..bul.socket2[1]..'\",\"'..bul.attrtype0[1]..'\",\"'..bul.attrvalue0[1]..'\",\"'..bul.attrtype1[1]..'\",\"'..bul.attrvalue1[1]..'\",\"'..bul.attrtype2[1]..'\",\"'..bul.attrvalue2[1]..'\",\"'..bul.attrtype3[1]..'\",\"'..bul.attrvalue3[1]..'\",\"'..bul.attrtype4[1]..'\",\"'..bul.attrvalue4[1]..'\",\"'..baslik..'\")')
item.remove()
end
end
end
end
function item_cek()
local id = pc.get_account_id()
local bul = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik WHERE owner_id = \"'..id..'\"')
if(table.getn(bul) == 0) then
return -1
end
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = {},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}
table.foreachi(bul,
function(n,p)
owner_id[n],id[n],item_vnum[n],istenen[n],sure[n],tas1[n],tas2[n],tas3[n],efsun1[n],efsun1deger[n],efsun2[n],efsun2deger[n],efsun3[n],efsun3deger[n],efsun4[n],efsun4deger[n],efsun5[n],efsun5deger[n],item_id[n],baslik[n] = bul.owner_id[n],bul.id[n],bul.item_vnum[n],bul.istenen[n],bul.sure[n],bul.tas1[n],bul.tas2[n],bul.tas3[n],bul.efsun1[n],bul.efsun1deger[n],bul.efsun2[n],bul.efsun2deger[n],bul.efsun3[n],bul.efsun3deger[n],bul.efsun4[n],bul.efsun4deger[n],bul.efsun5[n],bul.efsun5deger[n],bul.item_id[n],bul.baslik[n]
end)
return owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik
end
function item_ara_kod(kod)
local bul = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik WHERE item_vnum = \"'..kod..'\" ORDER BY RAND() LIMIT 5')
if(table.getn(bul) == 0) then
return -1
end
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = {},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}
table.foreachi(bul,
function(n,p)
owner_id[n],id[n],item_vnum[n],istenen[n],sure[n],tas1[n],tas2[n],tas3[n],efsun1[n],efsun1deger[n],efsun2[n],efsun2deger[n],efsun3[n],efsun3deger[n],efsun4[n],efsun4deger[n],efsun5[n],efsun5deger[n],item_id[n],baslik[n] = bul.owner_id[n],bul.id[n],bul.item_vnum[n],bul.istenen[n],bul.sure[n],bul.tas1[n],bul.tas2[n],bul.tas3[n],bul.efsun1[n],bul.efsun1deger[n],bul.efsun2[n],bul.efsun2deger[n],bul.efsun3[n],bul.efsun3deger[n],bul.efsun4[n],bul.efsun4deger[n],bul.efsun5[n],bul.efsun5deger[n],bul.item_id[n],bul.baslik[n]
end)
return owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik
end
function qf_sil()
pc.delqf("tas1")
pc.delqf("tas2")
pc.delqf("tas3")
pc.delqf("efsun1")
pc.delqf("efsun2")
pc.delqf("efsun3")
pc.delqf("efsun4")
pc.delqf("efsun5")
pc.delqf("vnum")
pc.delqf("item_id")
pc.delqf("acik_id")
pc.delqf("owner_id")
pc.delqf("istenen")
pc.delqf("teklif")
pc.delqf("teklif_id")
pc.delqf("teklif_durum")
end
function item_ara_isim(isim)
local bul = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik WHERE owner_id = \"'..isim..'\" ORDER BY RAND() LIMIT 5')
if(table.getn(bul) == 0) then
return -1
end
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = {},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}
table.foreachi(bul,
function(n,p)
owner_id[n],id[n],item_vnum[n],istenen[n],sure[n],tas1[n],tas2[n],tas3[n],efsun1[n],efsun1deger[n],efsun2[n],efsun2deger[n],efsun3[n],efsun3deger[n],efsun4[n],efsun4deger[n],efsun5[n],efsun5deger[n],item_id[n],baslik[n] = bul.owner_id[n],bul.id[n],bul.item_vnum[n],bul.istenen[n],bul.sure[n],bul.tas1[n],bul.tas2[n],bul.tas3[n],bul.efsun1[n],bul.efsun1deger[n],bul.efsun2[n],bul.efsun2deger[n],bul.efsun3[n],bul.efsun3deger[n],bul.efsun4[n],bul.efsun4deger[n],bul.efsun5[n],bul.efsun5deger[n],bul.item_id[n],bul.baslik[n]
end)
return owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik
end
function item_ara_rast()
local bul = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik ORDER BY RAND() LIMIT 5')
if(table.getn(bul) == 0) then
return -1
end
local owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik = {},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}
table.foreachi(bul,
function(n,p)
owner_id[n],id[n],item_vnum[n],istenen[n],sure[n],tas1[n],tas2[n],tas3[n],efsun1[n],efsun1deger[n],efsun2[n],efsun2deger[n],efsun3[n],efsun3deger[n],efsun4[n],efsun4deger[n],efsun5[n],efsun5deger[n],item_id[n],baslik[n] = bul.owner_id[n],bul.id[n],bul.item_vnum[n],bul.istenen[n],bul.sure[n],bul.tas1[n],bul.tas2[n],bul.tas3[n],bul.efsun1[n],bul.efsun1deger[n],bul.efsun2[n],bul.efsun2deger[n],bul.efsun3[n],bul.efsun3deger[n],bul.efsun4[n],bul.efsun4deger[n],bul.efsun5[n],bul.efsun5deger[n],bul.item_id[n],bul.baslik[n]
end)
return owner_id,id,item_vnum,istenen,sure,tas1,tas2,tas3,efsun1,efsun1deger,efsun2,efsun2deger,efsun3,efsun3deger,efsun4,efsun4deger,efsun5,efsun5deger,item_id,baslik
end
function teklif_cek(id)
local p_id = pc.get_account_id()
local bul = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik_teklif WHERE owner_id = \"'..p_id..'\" and teklif_id = \"'..id..'\" and teklif_durum = \"0\"')
if(table.getn(bul) == 0) then
return -1
end
local teklif,teklif_veren,teklif_id,owner_id = {},{},{},{}
table.foreachi(bul,
function(n,p)
teklif[n],teklif_veren[n],teklif_id[n],owner_id[n] = bul.teklif[n],bul.teklif_veren[n],bul.teklif_id[n],bul.owner_id[n]
end)
return teklif,teklif_veren,teklif_id,owner_id
end
function tekliflerim()
local bul = mysql_query10('SELECT * FROM player.acik_teklif WHERE teklif_veren = \"'..pc.get_name()..'\"')
if(table.getn(bul) == 0) then
return -1
end
local teklif,teklif_veren,teklif_id,owner_id,baslik,teklif_durum = {},{},{},{},{},{}
table.foreachi(bul,
function(n,p)
teklif[n],teklif_veren[n],teklif_id[n],owner_id[n],baslik[n],teklif_durum[n] = bul.teklif[n],bul.teklif_veren[n],bul.teklif_id[n],bul.owner_id[n],bul.baslik[n],bul.teklif_durum[n]
end)
return teklif,teklif_veren,teklif_id,owner_id,baslik,teklif_durum
end
function tas(vnum)
local tas =
{
[0] = {"Bu Nesneye Taş Eklenemez "},
[1] = {"Taş Eklenmemiş "},
[28430] = {"Kavrama Taşı +4"},
[28431] = {"Öldürücü Darbe Taşı +4"},
[28432] = {"Soğutma Taşı +4"},
[28433] = {"Savaşçıdan Koruyan Taş +4"},
[28434] = {"Ninjadan Koruyan Taş +4"},
[28435] = {"Suradan Koruyan Taş +4"},
[28436] = {"Şamandan Koruyan Taş +4"},
[28437] = {"Canavardan Koruyan Taş +4"},
[28438] = {"Korunma Taşı +4"},
[28439] = {"Kurnazlık Taşı +4"},
[28440] = {"Sihir Taşı +4"},
[28441] = {"Yaşam Taşı +4"},
[28442] = {"Savunma Taşı +4"},
[28443] = {"Hız Taşı +4"},
[28960] = {"Kırık Taş Parçası "},
}
return tas[vnum][1]
end

function efsun(vnum)

local efsun =
{
[0] = {"Efsun Yok "},
[1] = {"Max HP +"},
[2] = {"Max SP +"},
[3] = {"Yaşam Enerjisi +"},
[4] = {"Zeka +"},
[5] = {"Güç +"},
[6] = {"Çeviklik +"},
[7] = {"Saldırı Hızı +"},
[8] = {"Hareket Hızı +"},
[9] = {"Büyü Hızı +"},
[10] = {"HP Üretimi %"},
[11] = {"SP Üretimi %"},
[12] = {"Zehirleme Değişimi %"},
[13] = {"Sersemletme Değişimi %"},
[14] = {"Yavaşlık Değişimi %"},
[15] = {"Kritik Vuruş Şansı %"},
[16] = {"Delici Vuruş Şansı %"},
[17] = {"Yarı İnsanlara Karşı Güçlü %"},
[18] = {"Hayvanlara Karşı Güçlü %"},
[19] = {"Orklara Karşı Güçlü %"},
[20] = {"Mistiklere Karşı Güçlü %"},
[21] = {"Ölümsüzlere Karşı Güçlü %"},
[22] = {"Şeytanlara Karşı Güçlü %"},
[23] = {"Hasar HP Tarafından Emilicek %"},
[24] = {"Hasar SP Tarafından Emilicek %"},
[25] = {"Düşmanın Spsini Çalma Sansi %"},
[26] = {"Vuruş Yapıldığında Spyi geri Çalma %"},
[27] = {"Beden Karşısındaki Atakların Bloklanması %"},
[28] = {"Oklardan Korunma Şansı %"},
[29] = {"Kılıç Savunması %"},
[30] = {"Çift-El Savunması %"},
[31] = {"Bıçak Savunması %"},
[32] = {"Çan Savunması %"},
[33] = {"Yelpaze Savunması %"},
[34] = {"Oka Karşı Dayanıklılık %"},
[35] = {"Ateşe Karşı Dayanıklılık %"},
[36] = {"Simgeye Karşı Dayanıklılık %"},
[37] = {"Büyüye Karşı Dayanıklılık %"},
[38] = {"Rüzgar Dayanıklılığı %"},
[39] = {"Vücut Darbesini Yansıtma Şansı %"},
[40] = {"Lanet Yansıtılması %"},
[41] = {"Zehre Karşı Koyma %"},
[42] = {"Sp Yüklenmesi Değişti"},
[43] = {"Yang Düşme Şansı %"},
[44] = {"Yang Düşme Şansı %"},
[45] = {"Eşya Düşme Şansı %"},
[46] = {"Trank effekt zuwachs %"},
[47] = {"HP Yüklenmesi Değişti %"},
[48] = {"Sersemletme Karşısında Bağışıklık %"},
[49] = {"Yavaşlatma Karşısında Bağışıklık %"},
[50] = {"Imun gegen Stürzen "},
[51] = {" "},
[52] = {"Bogenreichweite +"},
[53] = {"Saldırı Değeri +"},
[54] = {"Savunma +"},
[55] = {"Büyülü Saldırı Değeri +"},
[56] = {"Büyülü Savunma +"},
[57] = {" "},
[58] = {"Max Dayanıklılık +"},
[59] = {"Savaşçılara Karşı Güçlü %"},
[60] = {"Ninjalara Karşı Güçlü %"},
[61] = {"Suralara Karşı Güçlü %"},
[62] = {"Şamanlara Karşı Güçlü %"},
[63] = {"Yaratıklara Karşı Güçlü %"},
[64] = {"Saldırı Değeri +"},
[65] = {"Savunma +"},
[66] = {"EXP +?%"},
[67] = {"Dropchance [Gegenstände] "},
[68] = {"Dropchance [Gold] "},
[69] = {" "},
[70] = {" "},
[71] = {"Beceri Hasarı %"},
[72] = {"Ortalama Zarar %"},
[73] = {"Widerstand gegen Fertigkeitsschaden "},
[74] = {"durchschn. Schadenswiderstand "},
[75] = {" "},
[76] = {"iCafe exp-bonus "},
[77] = {"iCafe Chance auf erbeuten von gegenständen "},
[78] = {"Savaşçı Saldırılarına Karşı Savunma %"},
[79] = {"Ninja Saldırılarına Karşı Savunma %"},
[80] = {"Sura Saldırılarına Karşı Savunma %"},
[81] = {"Şaman Saldırılarına Karşı Savunma %"},
}
return efsun[vnum][1]

end
end
 
Üst