Neler yeni

P.A.T.C.H Notes V1.1.5

Laniatus

New Member
Laniatus Games
24 May 2022
7
0
1
41
Değerlendirme - 0%
0   0   0
P.A.T.C.H Notes
- P.A.T.C.H Notes Version 1.1.5

Patch Note 1.1.5 (Includes, 1.4 fixes may not appear in patch information)

• Game client-side changes;

- The Sky & Weather System has been Dynamicized, a realistic world atmosphere has been added.

- Sky states: cloudy, clear, sunny, semi-sunny, starry, pitch dark, romantic
- Seasonal Events: Rain, Snow, Storm, Windy, Spring, summer, autumn, winter[High Quality & Dynamic WSQ]


Patch Note 1.1.5 (Additional included)

- The offline store creation plugin is incomplete but ready for testing. For details see:

 • • Players can create both online and offline markets.
 • In online created stores, the store model will be defined as the player's own character (mesh), and the character controller will be disabled.
 • - You cannot move
 • - You cannot change your equipment
 • - You cannot use a trade window with another target
 • - You cannot join the war.
 • - You cannot leave the battle (if any)
 • • In stores created offline, the store model is converted to an "NPC/YZK" model type and is independent of the store owner actor.
 • - There is no limitation (for now) because the shop model is not the actor actor its.

YAMA Notları
- YAMA Notları Sürüm 1.1.5

Yama Notu 1.1.5 (İçerir, yama bilgilerinde 1.4 düzeltmeler görünmeyebilir)

• Oyun istemci tarafı değişiklikleri;

- Gökyüzü ve Hava Durumu Sistemi Dinamikleştirildi, gerçekçi bir dünya atmosferi eklendi.

- Gökyüzü durumları: bulutlu, açık, güneşli, yarı güneşli, yıldızlı, zifiri karanlık, romantik
- Mevsimsel Olaylar: Yağmur, Kar, Fırtına, Rüzgarlı, İlkbahar, yaz, sonbahar, kış[Yüksek Kalite ve Dinamik WSQ]


Yama Notu 1.1.5 (Ek dahil)

- Çevrimdışı mağaza oluşturma eklentisi eksik ancak test için hazır. Ayrıntılar için bakınız:

 • • Oyuncular hem çevrimiçi hem de çevrimdışı pazarlar oluşturabilir.
 • Online oluşturulan mağazalarda mağaza modeli oyuncunun kendi karakteri (mesh) olarak tanımlanacak ve karakter kontrolörü devre dışı bırakılacaktır.
 • - Hareket edemezsin
 • - Ekipmanınızı değiştiremezsiniz
 • - Bir ticaret penceresini başka bir hedefle kullanamazsınız
 • - Savaşa katılamazsınız.
 • - Savaştan çıkamazsınız (varsa)
 • • Offline oluşturulan mağazalarda mağaza modeli "NPC/YZK" model tipine dönüştürülür ve mağaza sahibi aktöründen bağımsızdır.
 • - Mağaza modeli oyuncu oyuncunun kendisi olmadığı için (şimdilik) herhangi bir sınırlama yoktur.
 
Üst